روش های پرداخت به دکتر سامان

  • لینک پرداخت مجازی (با مجوز بانک مرکزی و تحت مشاهده مدارک این جانب توسط واسط): zarinpal
  • کارت شتابی من با آدرس بانک سامان میدان بیهقی تهران: 6219861030742570
  • شماره تبادل اطلاعات بانکی شبا: IR60-0560-9301-8880-0916-1080-01
  • ارزهای دیجیتال: اسکن عکس پایین یا کپی متن زیر
bitcoin:17CXrowwZJbqfP4C3kVsYzrWAasZ8P7id